UBN nummer aanvragen

Stappenplan aanvragen UBN-nummer huisdierhouder niet bedrijfsmatig

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een UBN-nummer.

Stappenplan aanvragen UBN-nummer Bedrijfsmatig huisdierhouder

U registreert de huisdierlocatie op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Voor het registreren van uw locatie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De postcode en het huisnummer van de locatie waar u de dieren bedrijfsmatig houdt.
 • De diersoort(en). U kunt kiezen uit: honden en katten, overige zoogdieren, amfibieën en reptielen, vogels of vissen.
 • De bedrijfsmatige activiteiten. U kiest uit: in voorraad houden, verkopen, afleveren, opvangen en/of fokken.
 • De gebouwgegevens. U vult hier het BAG-nummer in voor de gebouwen op de locatie waar u de dieren gaat houden. Het BAG-nummer is het registratienummer van een gebouw bij het kadaster.
 • De gegevens van uw beheerder.

U registreert uw dierlocatie via deze link
Log in door te kiezen voor eherkenning 2+.  Kies na het inloggen voor:

 • Bedrijfsregistratie (plaatje van de boerderij)
 • Houder en Uniek Bedrijfsnummer (UBN)
 • Beheren gegevens houder en UBN
 • De knop Nieuw UBN (onderaan het scherm)

Bij Beheren gegevens houder en UBN kunt u later ook wijzingen doorgeven. Bijvoorbeeld een diersoort toevoegen, verwijderen of uw UBN beëindigen.

Na het registreren van uw gegevens heeft u direct een UBN. U kunt de registratie van dit UBN altijd raadplegen, wijzigen of beëindigen.

Wanneer bent u bedrijfsmatig huisdierhouder?

Fokt, verkoopt of verhandelt u huisdieren of vangt u huisdieren op? En doet u dat regelmatig? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Een dierenspeciaalzaak en een dierenpension zijn hier voorbeelden van.

Weet u niet zeker of u bedrijfsmatig huisdieren houdt? Hieronder ziet u indicaties om dit te beoordelen. Ze hoeven niet allemaal te gelden.

 • U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
 • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
 • U vangt de dieren op tegen een vergoeding.
 • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of u heeft een btw-nummer.
 • U adverteert.
 • U wilt winst maken met uw activiteiten.

Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie. Heeft u meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt? En deed u dit in een aaneengesloten periode van 12 maanden? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Bij 20 of minder dieren wordt u ook beoordeeld met de indicaties die hierboven staan. Voor andere diersoorten is er geen getalsmatig richtsnoer.